Vol 9, No 3

December 2020

DOI: http://doi.org/10.11591/ijict.v9i3

Table of Contents

Kanagasabai Lenin
PDF
151-156
Hadeel N. Alshaer, Mohammed A. Otair, Laith Abualigah
PDF
157-170
Adoyi Boniface, A.Y. Nasir, A. M. Hassan
PDF
171-178
Kanagasabai Lenin
PDF
179-184
Arnold Adimabua Ojugo, Debby Oghenevwede Otakore
PDF
185-194
S. Mary Praveena, R. Kanmani, A. K. Kavitha
PDF
195-204
Vallidevi Krishnamurth, Nagarajan K. K., D.Venkata Vara Prasad, Ganesh Kumar, Arjith Natarajan, Shailesh Saravanan, Akshaya Natarajan, Shankaran Murugan, Dattuluri Rushitaa
PDF
205-211
O. A. Simon, U. I. Bature, K. I. Jahun, N. M. Tahir
PDF
212-220